confirm ai

Pendaftaran Confirm ​AI

1. Soalan disusun rapi

Confirm AI menyediakan soalan pembelajaran ​secara berperingkat daripada mudah ke sukar ​bagi memastikan pelajar dapat menguasai ​topik secara beransur-ansur dan berkesan.

Penggunaan Confirm AI di SK ​Cheras Jaya, Selangor

2. Maklumbalas segera

Confirm AI memberikan maklum balas pantas ​kepada pelajar bagi mengenal pasti jurang ​dalam pemahaman konsep dalam ​meningkatkan pembelajaran secara berkesan.

Perasmian Confirm AI di Bandar Tun ​Razak oleh Datuk Seri Dr Wan Azizah ​bagi Program Tuisyen Atas Talian

3. Laporan kemajuan

Confirm AI menghantar laporan kemajuan ​pembelajaran anak-anak secara berkala ​kepada ibu bapa melalui emel bagi ​membolehkan pemantauan progres ​pembelajaran dilakukan secara berterusan .

Taklimat Confirm AI kepada Pengetua ​Sekolah-sekolah Teknik di Malaysia

4. Sistem pilihan pelajar

Confirm AI telah dilaksanakan di lebih 1,200 ​buah sekolah di seluruh Malaysia yang ​melibatkan lebih 50,000 pelajar sejak 2012.

Yayasan Amal Tenaga memilih Confirm AI bagi ​sekolah-sekolah angkat mereka

5. Meningkatkan ​pencapaian akademik

Confirm AI dapat meningkatkan minat dan ​motivasi pelajar terhadap pembelajaran dan ​membantu pelajar capai kecemerlangan ​akademik


Penggunaan Confirm AI bagi sekolah-​sekolah pilihan SIDMA College, Sabah

Confirm ai

Taklimat Confirm AI di Bahagian Pendidikan, ​Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Sabah